Sportovní rybaření - Sport Fishing
Soukromé rybářské revíry v ČR
        
REVÍRY "CHYŤ a PUSŤ!"
BEČVA Rožnovská 1
V poslední době rychle vzrůstá počet rybářských revírů, které nespadají pod působnost ČRS (MRS). Soukromí majitelé mají v držení mnohé rybníky a provozují na nich sportovní rybolov. Cena povolenek je zpravidla vyšší, než u povolenek na revíry rybářských svazů. Zato však rybolov na těchto revírech skýtá mnoho výhod, jako je například větší šance na ulovení trofejní ryby, možnost lovu v letních měsících nepřetržitě, možnost lovit kromě dvou nastražených prutů i na bič či do čeřínku, přenechat lov na jeden prut jiné osobě, celoroční lov přívlačí či muškařením, možnost parkovat s vozem v blízkosti vody, kratší či žádná doba hájení některých druhů ryb apod.

Lov na těchto revírech je také umožněn všem zájemcům o sportovní rybolov, bez zbytečně dlouhého byrokratického martyria při získávání členství v rybářských svazech, školení, brigád a ročního čekání na povolenku. V dnešní společnosti je pro část zájemců o sportovní rybolov čas mnohem více limitujícím faktorem než určitá finanční částka za povolenku, byť vyšší než na revíry rybářských svazů. Také rybářský tlak na tyto revíry je zpravidla nižší než na svazové vody, o lepší schopnosti majitelů vymoci si na svých soukromých vodách dodržování rybářského řádu a ostatních obecně závazných předpisů nemluvě.

Na této internetové stránce bychom tedy rádi zájemce o rybolov na těchto vodách seznámili s některými těmito revíry podrobněji.

sponzor této stránky
Rybářství Rychvald, s.r.o.
Jižní Čechy
Střední Čechy
Západní Čechy
Slezsko
Jižní Morava

Jižní Čechy

Rybník Mrhal v Jižních Čechách

Střední Čechy

Rybařina pro malé i velké v kraji K.H.Máchy

Západní Čechy

Rybaření v rybářském ráji na chovných rybnících v jihozápadních Čechách od 1.5. do 30.11.1999

Jižní Morava

Soukromé revíry Rybníkářství Pohořelice, a.s.

Slezsko (Severní Morava)

Štěrkovna Dolní Benešov
PROGRAMOVÉ ZARYBŇOVÁNÍ CENY POVOLENEK
SOUTĚŽ O NEJVĚTŠÍ RYBU DOLNÍ BENEŠOV TOUR 98
NA ŠTĚRKOVNĚ JSOU OBŘÍ KAPŘI CARP TEAM OSTRAVA OPĚT NA ŠTĚRKOVNĚ
Rybník Nový Stav
Máte-li nějaké náměty, připomínky či dotazy k soukromým revírům, nenechte si je pro sebe a napište nám. Můžete také použít náši Knihu návštěv nebo lépe i Rybářskou PAVLAČ.

Zajímavé rybářské revíry v ČR Klub rybářských cestovatelů - ZPĚT


od 2.9.1998
FishNET SERVICE - informační servis - úvodní strana Klub rybářských cestovatelů
FishNET © 1996-2000 PISCIA Ltd.