Sport Fishing
Rybářské časopisy v ČR
        
Český rybář Kajman Rybářství Sportovní rybář

Magazín sportovního rybolovu - zájmový měsíčník

ČESKÝ RYBÁŘ vydává ČESKÝ RYBÁŘ, s.r.o.
adresa:
Hany Kvapilové 10
370 10  České Budějovice
tel./fax: 038/7313757, 7313758

Distribuce v ČR:
PNS, a.s. Hvožďanská 5-7, 148 31  Praha 4 - Roztyly - objednávky a distribuce do zahraničí
TRANSPRESS, Türkova 828, 149 99  Praha 4
MEDIAPRINT KAPPA PRESSEGROSSO, s.r.o., Na Jarově 1, 130 04  Praha 3
Rybářské prodejny a soukromí distributoři
Distribuce v SR:
PRESS MEDIA spol. s r.o., Liběšická 1709, 155 00  Praha 5

Předplatné pro SR:
MAGNET-PRESS SLOVAKIA s.r.o., Teslova 12, 821 02  Bratislava, P.O.BOX 169, 830 00  Bratislava, tel./fax: ++421-07-44454559 - předplatné, ++421-07-44454628 - administrativa, ++421-07-44450693 - inzerce
ABOPRESS spol. s r.o., Radlinského 27, 811 07  Bratislava, tel.: ++421-07-354961, 52444979, 52444980, tel./fax: ++421-07-52444981, e-mail: abopress@napri.sk


Rybářský časopis - zájmový měsíčník

KAJMAN vydává Karel Učík
Rybářský časopis Kajman - redakce
Palackého nám. 2
120 00  Praha 2
tel./fax: 02/24916196
e-mail: kajman-office@telecom.cz

Předplatné pro ČR:
A.L.L. PRODUCTION, P.O.BOX 732, 111 21  Praha 1
Předplatné pro SR:
MAGNET-PRESS SLOVAKIA s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00  Bratislava, tel./fax:
ABOPRESS spol. s r.o., Radlinského 27, 811 07  Bratislava, tel./fax: 07/354961, e-mail: abopress@napri.sk

Rybářský časopis - zájmový měsíčník

RYBÁŘSTVÍ vydává Rybář, s.r.o.
Nad Olšinami 31
100 00  Praha 10
tel./fax: 02/6280556
e-mail: rybar@ms.ipnet.cz

Předplatné pro ČR:
ÚDT, a.s. Hvožďanská 5-7, 148 31  Praha 4 - Roztyly ( také objednávky a distribuce do zahraničí)
A.L.L. PRODUCTION, P.O.BOX 732, 111 21  Praha 1, tel.: 02/683 21 50, 663 10 936, fax: 02/684 77 31, e-mail: hanka@allpro.cz
Předplatné pro SR:
MAGNET-PRESS SLOVAKIA s.r.o., Teslova 12, 821 02  Bratislava, P.O.BOX 169, 830 00  Bratislava, tel./fax: ++421-07-44454559 - předplatné, ++421-07-44454628 - administrativa, ++421-07-44450693 - inzerce
ABOPRESS spol. s r.o., Radlinského 27, 811 07  Bratislava, tel.: ++421-07-354961, 52444979, 52444980, tel./fax: ++421-07-52444981, e-mail: abopress@napri.sk

Rybářský časopis - zájmový měsíčník

SPORTOVNÍ RYBÁŘ vydává W TACO, s.r.o.
Sportovní rybář - redakce
Hornoměcholupská 44
102 00  Praha 15
tel.: 02/71962412
mobil: 0602/396850, 0602/315933
tel./fax: 02/7860067
http://www.volny.cz/sportovnirybar
e-mail: sportovnirybar@volny.cz

Předplatné pro ČR:
A.L.L. PRODUCTION, P.O.BOX 732, 111 21  Praha 1, tel.: 02/683 21 50, 663 10 936, fax: 02/684 77 31, e-mail: mirka@allpro.cz
Předplatné pro SR:
LK PERMANENT s.r.o., PP č. 4, 838 14  Bratislava 34, tel.: ++421-07-5253711, fax: ++421-07-5253712
ABOPRESS spol. s r.o., Radlinského 27, 811 07  Bratislava, tel.: ++421-07-354961, 52444979, 52444980, tel./fax: ++421-07-52444981, e-mail: abopress@napri.sk

Rybářské časopisy (WWW-stránky, distribuce, předplatné)
A.L.L. production Zajistěte si předplatné časopisů Kajman, Sportovní rybář a Rybářství


FishNET © 1997-2000 PISCIA Ltd.