[ ASCII] [ ISO Latin2] [ PC Latin2] [ CP1250] [ Kamenickych] [ Macintosh] [ Kdyz nevim...]
Main News

PISCIA s.r.o.


-

servisní, poradenské a propagační centrum pro producenty a chovateleryb

projektování a realizace interiérových a zahradních rybochovnýchsystémů – speciálně pro chovatele akvarijních a okrasných ryb

skladba rybích obsádek

optimalizace a regulace prostředí malých a středních vodních nádrží

stavebně – inženýrská a dodavatelská činnost v oblasti inženýrskýcha průmyslových staveb, mostů, vodních a dopravních staveb

rekultivace

zajištění realizace malých vodních elektráren

pro sportovní rybáře zprostředkování rybářské turistiky a pobytů v tuzemsku i v zahraničí (např. rodinná dovolená ve Skandinávii, v Kanadě, na Aljašce, v Litvě, v Mongolsku aj.)


[Kontakt] [Kde nás najdete] [Export] [Možnost nájmu!]

E-mail: piscia@fishnet.cz