internetový     Klub rybářských cestovatelů


ikonka pro Vás Vážení přátelé,
pokud si myslíte, že stránky KRCu by mohly být jako odkaz užitečným doplněním i pro návštěvníky Vašich stránek, můžete použít následující syntaxi HTML a začlenit ji do HTML kódu Vašich stránek:


<A HREF="http://old.fishnet.cz/krc/Welcome.html" target="_top">
<IMG SRC="http://old.fishnet.cz/krc/krcobr/krcikona.gif" WIDTH="66" ALT="Klub rybářských cestovatelů" BORDER="0" ALIGN="CENTER"></A>

Potěší nás, když na Vašich stránkách najdeme naši ikonku s odkazem na stránky KRCu!
Bude to svědčit i tom, že existence našich stránek není úplně zbytečná. Díky!

Domů - zpět!